T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO :2024/3 Esas İLAN

Last Updated: 17 Mayıs 2024By Views: 98

Mahkememizin 2024/3 esas ve 2024/122 sayılı kararı ile Osmaniye ili Sumbas ilçesi Döğenli Mahallesi/Köyü, Cilt 36, Hane 16, BSN: 198’de kayıtlı, 15866296160 TC Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı olan Erhan ve Gamze oğlu, 11/03/2008 Osmaniye doğumlu AHMET KARALI’nın nüfus kaydında AHMET olan isminin ATA olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve TESCİLİNE şeklinde karar verildiği ilan olunur.

BASIN ILN02033510