Diyetisyen kimdir? Toplum neden diyetisyene ihtiyaç duyar?

Last Updated: 10 Mayıs 2024By

İnsan sağlığı üzerine besinler ve beslenmenin etkisini değerlendiren, planlayan ve geliştirme programlarını uygulayan sağlık meslek grubu üyesidir. Diyetisyenler günümüzde hasta bireylerin beslenmesini değerlendiren ve tedavi edici diyet gereksinmelerini oluşturan, toplumun da beslenme ve diyet planlamasını ayarlayan kişilerdir. Kısacası besin ve beslenmenin uzmanı olarak tanımlanmaktadır.

Türk standartları enstitüsüne (TSE) göre diyetisyenliğin tanımına bakalım.

Diyetisyenlik, büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plân ve programlarını düzenleyen; besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında; besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan; var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine, besinlerin besinlerle ve/veya ilaçlarla etkileşimlerine göre diyet programı plânlayan, bireylere verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, hazırlanmasında, uygulamalarında ve yukarıda sözü edilen tüm beslenme girişimlerinde eğitim veren, eğitim programlarını plânlayan, uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

PEKİ TOPLUM NEDEN DİYETİSYENE İHTİYAÇ DUYAR?

İnsanların yaşamak ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirli miktarda enerjiye ihtiyacı vardır. Her bireyin enerji ve besin ögesi (yiyecekler ve içecekler) gereksinmesi farklıdır. Erkeklerin kadınlardan, çocukların yetişkinlerden, hamile kadınların veya yaşlıların normal bireylerden, sporcuların hareketsiz olanlardan farklıdır. En önemlisi her birey eşsiz genetik bir yapıya sahiptir ve ona göre gereksinmesi belirlenir. Bu nedenledir ki toplumdaki her birey beslenme konusunda bilinçlenmelidir ve bu noktada diyetisyene ihtiyaç duyarlar.