T.C. KADİRLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/19 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Last Updated: 4 Haziran 2024By Views: 51

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl Sumbas İlçe Kızılömerli Köyü 101 Ada, 173 Parsel
Adresi : Sumbas/OSMANİYE
Yüzölçümü : 8.773,72 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.052.846,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kadirli Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/03/2021 tarihli 2021/151 esas sayılıdoyasından davalıdır. Parsel Çukurova Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış Osmaniye Kadastro Müdürlüğü Kadirli Birimi 17/04/2024-1714 imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz şerhi vardır. Ayrıca tapu kaydında; Hissedar Kamer Mor hissesi üzerinde Döğenli (2825 Sayılı Sumbas Tarım Koop.)1.500 TL ipotek borç şerhi vardır. 2825 Sayılı Sumbas Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü’nün 18/12/2023 tarihli 99-615 sayılı resmi yazıları ile Kamer Mor’un ipoteği devam etmekte olup borcunun bulunmadığı, taşınmazın satışında sakınca bulunmadığı bildirilmiş olup, taşınmaz tapu kaydındaki ipotek ve diğer yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 – 10:36
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 – 10:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 – 10:36
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 – 10:36
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl Sumbas İlçe Kızılömerli Köyü 108 Ada 1 Parsel
Adresi : Sumbas / OSMANİYE
Yüzölçümü : 1.344,87 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.450.351,72 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Krokisinde A1, A2 harfleri ile gösterilen yapılar tescilsizdir, Kadirli Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/03/2021 tarihli 2021/151 esas sayılıdoyasından davalıdır. Parsel Çukurova Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış Osmaniye Kadastro Müdürlüğü Kadirli Birimi 17/04/2024-1714 imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz şerhi vardır. Üzerindeki şerh/beyan yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 – 10:57
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 – 10:57
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 – 10:57
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 – 10:57
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Sumbas İlçe, Kızılömerli Köy 101 Ada 294 Parsel
Adresi : Sumbas / OSMANİYE
Yüzölçümü : 7.406,14 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 888.736,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kadirli Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/03/2021 tarihli 2021/151 esas sayılıdoyasından davalıdır. Parsel Çukurova Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış Osmaniye Kadastro Müdürlüğü Kadirli Birimi 17/04/2024-1714 imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz şerhi vardır. Ayrıca tapu kaydında; Hissedar Kamer Mor hissesi üzerinde Döğenli (2825 Sayılı Sumbas Tarım Koop.)1.500 TL ipotek borç şerhi vardır. 2825 Sayılı Sumbas Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü’nün 18/12/2023 tarihli 99-615 sayılı resmi yazıları ile Kamer Mor’un ipoteği devam etmekte olup borcunun bulunmadığı, taşınmazın satışında sakınca bulunmadığı bildirilmiş olup, taşınmaz tapu kaydındaki ipotek ve diğer yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 – 11:21
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 – 11:21
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 – 11:21
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 – 11:21
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

BASIN ILN02041612