T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/219 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Last Updated: 7 Mayıs 2024By

KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KARATEPE KÖYÜ
ADA NO : 192
PARSEL NO : 1
YÜZÖLÇÜMÜ : 51,55 m²’lik kısmının irtifak, 7,36 m²’lik kısmın mülkiyet hakkının kamulaştırılması.
KAMULAŞTIRMAYI
YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ – [35370-70736-45367] UETS
KAMULAŞTIRMANIN
VE BELGELERİN ÖZETİ : CEVDETİYE-ASLANTAŞ ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/219 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/04/2024

BASIN ILN02026527