KADİRLİ BİREBİR ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GENEL KURUL İLANI

Last Updated: 24 Mayıs 2024By Views: 86

Ticaret Sicil No : 2729
Ticaret Unvanı : KADİRLİ BİREBİR ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ticari Adresi : Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 2012 Sokak No:15 KADİRLİ/OSMANİYE
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 08.04.2024 tarihli karara istinaden; 13.06.2024 tarihinde, saat: 12:30’da, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 2012 Sokak No:15 KADİRLİ/OSMANİYE adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
İLYAS BOYSAL
41141158588
ŞİRKET MÜDÜRÜ
GÜNDEM:
1-AÇLIŞI VE YOKLAMA
2-SAYGI DURUŞU YAPILMASI TAKİBEN İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI
3-GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANININ SEÇİMİ, TOPLANTI BAŞKANINA GENEL KURUL TUTANAKLARINI İMZA YETKİSİ VERİLMESİ
4-MÜDÜRLER KURULU YILLIK FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI
5-BİLÂNÇO-GELİR GİDER TABLOSUNUN OKUNMASI
6-YILLIK FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSUNUN MÜZAKEREYE AÇILMASI OYLAMAYA SUNULMASI
7- OKULUMUZA YAPILACAK OLAN ANAOKULU BÖLÜMÜNÜN YAPILMASI HUSUSSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
8-DİLEK VE TEMENNİLER
9-KAPANIŞ

BASIN ILN02036415