İLAN KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/739 Esas KARAR NO : 2024/258

Last Updated: 17 Mayıs 2024By Views: 105

Davacı MUSTAFA ÇAĞATAY tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; DAVANIN KABULÜ ile; Osmaniye İli Sumbas İlçesi Alibeyli mah/köy cilt no 15 hane no: 89 bsn: 75 de nüfusa kayıtlı Gürbüz ve İclal oğlu 19/07/2001 doğumlu45074031734 TC Kimlik numaralı MUSTAFA ÇAĞATAY KARADAĞ’ın nüfusta “MUSTAFA ÇAĞATAY” olan adının TMK 27.maddesi uyarınca “ÇAĞATAY” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus kütüğüne bu şekilde TESCİLİNEkarar verilmiş olup TMK.nun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.

BASIN ILN02033513