İLAN KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/659 Esas KARAR NO : 2024/19

Last Updated: 18 Şubat 2024By
Davacı FETİYE SARIOSMANOĞLU tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Osmaniye İli Kadirli İlçesi Yukarıbozkuyu mah/köy cilt no84 hane no: 12 bsn: 81 de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Zahide kızı 01/09/2005 doğumlu 10803170404 TC Kimlik numaralı FETİYE SARIOSMANOĞLU’nun nüfusta “FETİYE” olan adının TMK 27.maddesi uyarınca “DEFNE” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus kütüğüne bu şekilde TESCİLİNE karar verilmiş olup TMK.nun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.

BASIN ILN01969082