İLAN KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/484 KARAR NO : 2024/43

Last Updated: 17 Mayıs 2024By Views: 99

Davacı ALİ BOYRAZ tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Osmaniye İli Kadirli İlçesiGöztaşı mah/köy cilt no 59 hane no: 88 bsn: 5′ de nüfusa kayıtlı Osman ve Ayşe oğlu 10/07/1962 doğumlu 20522846122 TC Kimlik numaralı Ali Boyraz’ın nüfusta ” 10/07/1962″ olan doğum tarihinin “10/07/1957” olarak TASHİHİNE ve nüfus kütüğüne bu şekilde TESCİLİNEkarar verilmiş olup TMK.nun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.

BASIN ILN02033508