İLAN KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/399 Esas KARAR NO : 2023/527

Last Updated: 17 Mayıs 2024By Views: 100

Davacı RABİA HAZIR tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Osmaniye İli, Sumbasİlçesi Çiçeklidere köyü cilt no:28 hane no: 14 bsn:184 de nüfusa kayıtlı Tekin ve Rabia oğlu 23/03/2015 doğumlu 21305820810 TC Kimlik numaralı küçük HASAN İBRAHİM ALASIRT’ın nüfusta “HASAN İBRAHİM” olan adının TMK 27.maddesi uyarınca “HASAN” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus kütüğüne bu şekilde TESCİLİNE karar verilmiş olup TMK.nun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.

BASIN ILN02032949