T.C. KADİRLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/6 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Last Updated: 18 Şubat 2024By
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                : Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi,920 Ada 10 Parsel
Adresi                     : Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi,920 Ada 10 Parsel
Yüzölçümü              : 415,34 m2
İmar Durumu           : Ayrık nizam 3 katlı konut alanıdır.
Kıymeti                    : 1.263.197,20 TL
KDV Oranı              : %1
Kaydındaki Şerhler : Hisseler üzerinde 3402 S.Y. Kadastro Kanunu EK-1 Maddesi gereği yüzölçümü ve cins değişikliği işlemleri 10/12/2018 vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 – 10:22
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 – 10:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 – 10:22
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 – 10:22
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

BASIN ILN01957582