T.C. KADİRLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/1 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Last Updated: 18 Şubat 2024By
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                : Osmaniye İl, Kadirli İlçe, SAVRUN Mahallesi 229 Ada, 11 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi                     : Savrun Mah.229 Ada 11 Parsel Zemin Kat Bir Dükkan Ve Üç Daireli Kargir Apartman Kadirli / OSMANİYE
Yüzölçümü              : 83,31 m2
İmar Durumu           : Bitişik nizam 5 kat ticaret alanı görülmekte olup imar yoluna terki bulunmaktadır.
Kıymeti                   : 767.013,77 TL
KDV Oranı              : %1
Kaydındaki Şerhler : 3.Derece Arkeolojik sit alanıdır.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 – 10:42
——————————————————————————————————Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 – 10:42
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 – 10:42
——————————————————————————————————Bitiş Tarih ve Saati  : 20/03/2024 – 10:42
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                : Osmaniye İl, Kadirli İlçe, Savrun Mahallesi 229 Ada, 11 Parsel,
Adresi                     : Savrun Mah.229 Ada 11 Parsel Zemin Kat Bir Dükkan Ve Üç Daireli Kargir Apartman İkinci Kat, (Bağımsız Bölüm No:3) Kadirli / OSMANİYE
Yüzölçümü              : 83,31 m2
İmar Durumu           : Bitişik nizam 5 kat ticaret alanı görülmekte olup imar yoluna terki bulunmaktadır.
Kıymeti                    : 726.644,62 TL
KDV Oranı              : %1
Kaydındaki Şerhler : 3.Derece arkeolojik sit alanıdır.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 – 10:52
——————————————————————————————————
Bitiş Tarih ve Saati  : 21/02/2024 – 10:52
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 – 10:52
——————————————————————————————————
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 – 10:52
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                : Osmaniye İl, Kadirli İlçe, Anberinarkı Köyü, 164 Ada, 4 Parsel,
Adresi                      : Anberinarkı Köyü 164 Ada 4 Parsel Kadirli / OSMANİYE
Yüzölçümü              : 2.562,35 m2
İmar Durumu           : Yok
Kıymeti                    : 229.088,26 TL
KDV Oranı              : %10
Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır. DSİ ve İlçe Tarım Müdürlüğünün resmi yazıları kapsamında satışında herhangi bir sakınca yoktur.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 – 11:04
——————————————————————————————————Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 – 11:04
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 – 11:04
——————————————————————————————————Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 – 11:04
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

BASIN ILN01957583