İLAN T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/82 Esas

Last Updated: 17 Mayıs 2024By Views: 100

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ Altındağ/ ANKARA
2- KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
“Dava konusu Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Yusuf İzzettin Köyü, 186 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 18/03/2023 tarihli bilirkişi raporunun sonucunda; dava dosyası içinde bulunan 1953, 1968, 1976, 1985, 1989,1999 ve 2016 yıllarına ait hava fotoğraflarının değerlendirilmesinde dava konusutaşınmazın ik tesis kadastrosunun yapıldığı 1954 yılında taşlık ve çalılık vasfında, 1968 yılından sonra imar ihya çalışmalarının başladığı, yıllar içinde imar ihya çalışmalarının devam ederek 1999 yılı itibariyle tamamlanmış olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.”

BASIN ILN02032794