İLAN KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/772 Esas KARAR NO : 2024/63

Last Updated: 14 Mayıs 2024By

Davacı SONER YILDIRIM tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Osmaniye ili Kadirli İlçesi Tatarlı Mah/Köyücilt no: 68 Hane no:71 BSN:15’te nüfusa kayıtlı Nasıf ve Selver kızı 16/10/1964 doğumlu41342152248 TC Kimlik numaralı ” SONER YILDIRIM”ın nüfusta ” SONER ” olan adının TMK 27. maddesi uyarınca ” SONAY ” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus kütüğüne bu şekilde TESCİLİNE karar verilmiş olup TMK.nun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.

BASIN ILN02030450